ارسال رایگان رزومه/آگهی/فرصت شغلی/خبر/مقاله

 

معرفی کتاب: طراحی سیستم های تهویه صنعتی

کتاب طراحی سیستم های تهویه صنعتی

کتاب کتاب طراحی سیستم های تهویه صنعتی تالیف آقای دکتر احمد نیک پی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین) شامل 15 فصل و 384 صفحه در سال 1393 در قطع وزیری توسط انتشارات فن آوران چاپ شده و برای متخصصان حوزه‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و سایر تخصص های مرتبط با مباحث بهسازی و تهویه صنعتی در محیط‌های شغلی قابل استفاده می باشد.


مقدمه کتاب:

کار در محیط های ناسالم ضمن کاستن از بهره وری باعث ایجاد بیماری ها و حوادث شغلی می شود که هزینه های سنگینی بر جامعه و محیط زیست تحمیل می کند. علیرغم پیشرفت هایی که در سال های اخیر در حوزه بهسازی محیط های شغلی حاصل شده، باز هم این تصور ایجاد می شود که آیا محیط های شغلی محلی برای توجیه یکسری فعالیت ها به قیمت از بین بردن زیر ساخت های انسانی و زیست محیطی با هدف ایجاد جامعه¬ای ناسالم و غیر مولد در آینده است؟
دلایل زیادی در ایجاد شرایط موجود موثر هستند که احتمالا می توان آنها را در "ضعف در تفکر سیستمی" "افق تحلیل محدود" و در یک کلام "توسعه رشد محور" خلاصه کرد. شاید یکی از راه های برون رفت از شرایط حاضر تربیت دانش آموختگان مجرب و ضرورت بازآموزی در آموزش های متخصصان ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) در حوزه های مختلف و منجمله تهویه صنعتی است.
 تهویه صنعتی به عنوان یکی از روش های موثر در زمینه کنترل منابع انتشار و بهسازی محیط های کاری، تولد خود را مرهون فعالیت های پیشگامانی نظیر آلن برندت، تئودر هچ، فیلیپ درینکر، کنستانتین یاگلو، لزلی سیلورمن، دبلیو سی ال هامون، جی ام دالاوال و دپارتمان بهداشت میشیگان می داند که شالوده تدوین نخستین ویرایش از کتاب راهنمای تهویه صنعتی  در سال 1951 توسط ACGIH  را فراهم کردند. کتاب راهنمای تهویه صنعتی و دیگر کتاب های ارزشمندی که در حوزه تهویه صنعتی نگارش یافته اند، به لحاظ سبک نگارش، نحوه ارائه مطالب به گونه ای هستند که کمتر توسط متخصصان داخلی قابل استفاده هستند، بر این اساس، کتاب  حاضر"طراحی سیستم های تهویه صنعتی" جهت آشنایی متخصصان حوزه‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و سایر تخصص های مرتبط با مباحث بهسازی و تهویه صنعتی به گونه ای نگارش شده است که جنبه های مختلف در این حوزه تا حد امکان از یکدیگر تفکیک و قابل دسترسی تر شوند.
بدیهی است اولین نشر از کتاب طراحی سیستم های تهویه صنعتی خالی از اشکال نیست هر چند تلاش شده در حد امکان از منابع  معتبر و تجربیات شخصی در عمق بخشیدن به محتوای کتاب، کاستن از خطاها و ایجاد نگاهی بومی استفاده شود با این حال دست اساتید، همکاران و دانشجویان گرامی را که می‌توانند بر غنای علمی کتاب بیفزایند می‌فشاریم.

احمد نیک ‌پی  -            دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت  -   دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 


فهرست

طراحی سیستم های تهویه صنعتی

 

فصل اول  آلودگی هوا و روش های کنترلی             9

1-1-مقدمه               9

1-2-آلودگی هوا در محیط های شغلی      9

1-3-ویژگی های آلاینده های ذره ای        9

1-3-1- سایز           9

1-3-2- جابجایی ذرات در هوا 10

1-3-3-گرد و غبار سنگین       11

1-3-4- مواد خورنده یا ساینده  11

1-3-5- مواد قابل اشتعال یا انفجار           11

1-3-6- دانسیته نسبی مخلوط    11

1-4- فرایندها و منابع انتشار    13

1-4-1 منابع انتشار   14

1-4-2- قدرت منبع انتشار        16

1-5- سیستم های کنترل آلودگی 17

1-5-1- ملاک انجام اقدامات کنترلی        18

1-5-2- روش های کنترل مواجهه تنفسی در محیط های شغلی 19

1-6- نتیجه گیری     20

 

فصل دوم حرکت سیال              21

2-1 مقدمه:              21

2-2- معرفی چند واژه             21

2-3- فشار در سیستم تهویه      23

2-3-1- انواع فشاردر سیستم تهویه          24

2-4- هد   28

2-4-1- ارتفاع         30

2-5- فشار سرعت   31

2-6- قانون بقاء انرژی            33

2-7- جریان سیال     35

2-7-1-هواگذر حجمی             35

 

 

فصل سوّم  سایکرومتری         39

3-1- مقدمه              39

3-2- ویژگی های سیال            39

3-3- سایکرومتری   43

نمودار-3-1 طرح شماتیک چارت سایکرومتری دمای معمولی 44

3-3-1- مشخصات سایکرومتری             44

3-4- اختلاط جریان های هوایی با شرایط دمایی و رطوبت متفاوت          49

 

فصل چهارم افت فشار در سیستم تهویه    57

4-1-مقدمه               57

4-2- افت فشار در کانال          57

4-2-1- افت فشار ناشی از اصطکاک      57

4-2-2- افت فشار در محل ورود هوا به کانال(هود) 64

4-2-3-افت فشار در اتصالات 73

4-4-نتیجه گیری      83

 

فصل پنجم  تهويه عمومی یا رقیق سازی صنعتی     84

5-1- مقدمه              84

5-2- مبانی تهویه عمومی         84

5-3- عوامل موثر بر کارایی تهویه عمومی             85

5-3-1- تامین هوای جایگزینی  85

5-3-2-توزیع یکنواخت و الگوی موثر و رو به بالای جریان هوا            85

5-3-3- سازه یک پارچه و عاری از شکاف و منفذ  86

5-3-4- شرایط محیطی            86

5-4-کاربردهای تهویه عمومی  86

5-5- محدودیت های تهویه عمومی           87

5-6- اطلاعات لازم جهت طراحی سیستم تهویه عمومی          88

5-7- مقایسه تهویه عمومی و موضعی     88

5-8- انواع تهویه عمومی         89

5-8-1- تهویه جایگزینی          89

5-8-2- تهویه مکانیکی            90

5-9- طراحی تهویه عمومی از دیدگاه تهویه مطبوع  91

5-10- طراحی تهویه رقیق سازی از دیدگاه تهویه صنعتی        93

5-10-1- محاسبات تهویه رقیق سازی از دیدگاه تهویه صنعتی  95

5-10-2- افزایش غلظت آلودگی (تجمع)در محیط     97

5-10-3-  قطع انتشار آلودگی(نرخ پاکسازی)          99

5-10-4- نوسان در نرخ تولید آلودگی      102

5-10-5- اختلاط      103

5-10-6- موقعیت محل های ورود و خروج هوا      105

5-10-7- سایر فاکتورها          106

5-10-8- تهویه عمومی از دیدگاه بهداشتی در شرایط غلظتی پایدار          109

5-10-9-تهویه عمومی از دیدگاه ایمنی در شرایط غلظتی پایدار               111

 

فصل ششم هود        114

6-1-مقدمه               114

6-2- اصطلاحات (شکل6-2)   115

6-3- عوامل موثر بر عملکرد هود           119

6-3-1- محدودیت های ذاتی جریان مکشی              119

6-3-2- اثر اینرسی  120

6-3-3- چگالی موثر               121

6-3-4- اثر گردبادی یا جریان برگشتی     122

6-4-هود های گیرنده               124

6-4-2- عوامل موثر بر کارایی هودهای گیرنده       132

6-4-3-جانمایی و طراحی هودهای گیرنده               134

6-4-4- هواگذر در هودهای گیرنده          138

6-4-5- هودهای دریافت کننده  150

6-4-5- هودهای محصور کننده 156

6-6-کاربرد ارگونومی در طراحی هود   171

 

فصل هفتم کانال        175

7-1-مقدمه               175

7-2- حداقل سرعت در کانال   175

7-3- طبقه بندی سیستم های تهویه بر اساس سرعت انتقال        176

7-3-1- سیستم های انتقال با سرعت بالا   177

7-3-2- سیستم های انتقال با سرعت پایین 178

7-3-3- سیستم های انتقال با سرعت تعدیل شده         181

7-4- جنس کانال      182

7-5- ساختار کانال   183

7-6- ضخامت دیواره کانال      184

7-7- اصول طراحی کانال       186

 

فصل هشتم دودکش   194

8-1مقدمه 194

8-2- طراحی دودکش              194

8-3-ارتفاع موثر دودکش         197

8-4-نکات مهم در طراحی دودکش          199

8-5- نتیجه گیری     201

 

فصل نهم طراحی سیستم تهویه صنعتی به روش محفظه یکنواخت ساز (پلنیوم)      202

9-1- مقدمه              202

9-2- مزایای سیستم یکنواخت ساز           203

9-3- محدودیت های سیستم یکنواخت ساز               203

9-4- انواع محفظه یکنواخت ساز            203

9-5- طراحی سیستم تهویه به روش محفظه یکنواخت ساز       204

 

فصل دهم طراحی سیستم تهویه صنعتی به روش فشار سرعت 206

10-1- مقدمه           206

10-2- صفحه محاسباتي          208

10-2-1- معرفی شاخه            212

10-2-2- افت فشار در هود:    213

10-2-3- افت فشار در کانال    214

10-3- مثال های طراحی سیستم تهویه موضعی در شرایط استاندارد        218

10-3-1- طراحی سیستم تهویه موضعی ساده(یک شاخه)        218

10-3-2- طراحی سیستم تهویه موضعی مرکب( چند شاخه) در صنعت ریخته گری 224

10-3-3-  طراحی سیستم تهویه موضعی مرکب( چند شاخه) درصنعت فراوری مواد معدنی   244

10-4-  طراحی سیستم تهویه صنعتی در شرایط غیر استاندارد 251

10-4-1- مقدمه        251

10-4-2- فاکتور تصحیح دانسیته(df)       251

10-4-3- طراحی سیستم تهویه برای کنترل غبار خروجی از یک دستگاه خشک کن               252

10-4-3- طراحی سیستم تهویه برای کنترل غبار خروجی از یک دستگاه خشک کن با فرض افزودن یک شاخه جدید به سیستم تهویه در شرایط غیر استاندارد.     262

10-4- نتیجه گیری:  268

 

فصل یازدهم هواکش 270

11-1- مقدمه           270

11-2- وسایل جابجایی هوا در سیستم های تهویه      270

11-2-1-اژکتور      270

11-2-2- هواکش     271

11-3- طبقه بندی هواکش ها    271

11-4- هواکش های جریان محوری         272

11-4-1- هواکش های ملخی یا پروانه ای 274

11-4-2- هواکش لوله محوری(درون کانالی)          276

11-4-3- هواکش پره محوری  278

11-4-4- هواکش های جریان محوری دو مرحله ای               280

11-5- هواکش های جریان محوری- سانتریفوژ       280

11-5-1- هواکش جریان محوری- سانتریفوژ معمولی             280

11-5-2-هواکش جریان محوری- سانتریفوژ با صفحه حمایت کننده مخروطی         281

11-6- هواکش های سقفی        282

11-7-پلاگ فن        283

11-8- هواکش گریز از مرکز(سانتریفوژ)              284

11-8-1- هواکش های سانتریفوژ با تیغه های ایرفویل              286

11-8-2-هواکش های سانتریفوژ با تیغه های خمیده به عقب     287

11-8-3- هواکش های سانتریفوژ با تیغه های شیب دار رو به عقب         288

11-8-4- هواکش های سانتریفوژ با تیغه های خمیده به جلو      289

11-8-5- هواکش های سانتریفوژ با تیغه شعاعی      291

11-8-6- هواکش های سانتریفوژ با تیغه های سر شعاعی        292

11-8-7- دمنده های (بلوور) جریان متقاطع             293

11-9- ویژگی های عملیاتی هواکش         295

11-10- سیستم انتقال نیرو در هواکش      300

11-10-1- مزایای سیستم های  انتقال نیروی غیر مستقیم (تسمه ای)        301

11-10-2- مزایای سیستم های چرخش مستقیم         301

11-11- حفاظ های ایمنی         302

11-12- نصب هواکش            302

11-12- نتیجه گیری 302

 

فصل دوازدهم انتخاب هواکش   303

12-1- مقدمه:          303

12-2- فشار استاتیک و فشار کل سیستم/ هواکش     303

12-3- توان جریان هوا AHP   305

12-4-توان حقیقی پروانه هواکش            306

12-5 - تعیین توان الكتروموتور               307

12-5-1- توان شفت هواکش    307

12-5-2- راندمان یا بازده الکتریکی(EE) الکتروموتور            309

12-6- راندمان مجموعه هواکش و موتور(SE)        309

12-7- موتور هواکش              310

12-7-1- ظرفیت بار اینرسی   311

12-7-2- ساختار موتور های الکتریکی   311

12-7-3- آشنایی با پلاک موتورهای الکتریکی         313

12-8- جدول های طبقه بندی هواکش       314

12-9- منحنی های طبقه بندی هواکش      314

12-9-1- منحنی فشار استاتیک 314

12-9-2- منحنی توان حقیقی (BHP)        315

12-10- استفاده از منحنی های طبقه بندی هواکش    316

12-8- سایرعوامل موثر بر انتخاب هواکش             318

12-11- نتیجه گیری:               320

 

فصل سیزدهم قوانین هواکش ها و سیستم 321

13-1- مقدمه           321

13-2- نیازمندی های سیستم تهویه            321

13-3- قوانین هواکش ها          322

13-4- تطبیق منحنی هواکش و منحنی سیستم           325

13-5- راه اندازی هواکش با هوای سرد   329

13-6- استفاده از هواکش ها در حالت ترکیبی         331

 

فصل چهاردهم اثر سیستم         335

14-1-مقدمه            335

14-2- اثر سیستم     335

14-2- شرایط تست هواکش     337

14-2-1-هواکش های سقفی     338

14-2-2- هواکش های لوله محوری         338

14-2-3- هواکش های سانتریفوژ             339

14-3- علل ایجاد اثر سیستم     340

14-3-1- جریان نامتوازن(نامتقارن)در ورودی هواکش           340

14-3-2- چرخش در جریان ورودی به هواکش       342

14-3-3- اتصال قبل از هواکش               343

14-3-4-کانال های تخلیه هوا   346

14-3-5-وجود مانع در ورودی و یا خروجی هواکش             350

14-4- محاسبه اثر سیستم         350

14-5- بهبود اثر سیستم            357

14-6- نتیجه گیری   358

 

فصل پانزدهم  وسایل کنترل جریان           359

15-1-مقدمه            359

15-2- وسایل کنترل هواگذر    359

15-2-1- اینورتور   359

15-2-2- محدودیت های اینورتور           360

15-2-3- مزایای اینورتور       360

15-2-4- تیغه های قابل تنظیم   360

15-2-5- دمپر         361

15-3- مقایسه عملکرد دمپرها  366

 

ارایه دهنده کالا/ خدمت
انتشارات فن آوران

معرفی کتاب: طراحی سیستم های تهویه صنعتی

شهر/استان/منطقه
تهران
نوع آگهی
آگهی معرفی کتاب
تاریخ آخرین تغییر
شنبه, 15 اردیبهشت, 1397
nikvent

به اشتراک گذاری این صفحه: