ارسال رایگان رزومه/آگهی/فرصت شغلی/خبر/مقاله

 

معرفی کتاب: نمونه‌برداری از هوا و روش‌های تجزیه دستگاهی+دیباچه مولف+فهرست مندرجات

کتاب نمونه‌برداری از هوا و روش‌های تجزیه دستگاهی

کتاب روش‌های نمونه‌برداری از هوا و تجزیه دستگاهی تالیف آقای دکتر احمد نیک پی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین) شامل 17 فصل و 454 صفحه در قطع وزیری چاپ شده  که برای متخصصان حوزه‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست، شیمی و سایر متخصصان علاقمند به بحث‌های پایش هوا در محیط‌های شغلی قابل استفاده می باشد. این کتاب در سال 1396 تجدید چاپ شده است.


دیباچه کتاب روشهای نمونه برداری و تجریه دستگاهی: 

 خداوند بزرگ را شكرگزارم كه توفيقي مجدد نصيب نمود تا داشته هايي هرچند اندك و ناچيز از آموزه هاي خويش را كه به رسم امانت از بزرگان و پيشكسوتان علم, انديشه و صاحبان خرد به ما رسيده است به رشته تحرير درآورده، شاگردانه و مخلصانه به پيشگاه آنان به رسم هديه تقديم نمائيم. اميد است به منزله پس دادن درس تلقي شود واميدوارتر آنكه انشاء الله خداوند متعال اين توشه را زكات دانش مان قرار دهد. عوامل زیان آور شیمیایی و روش های ارزیابی آنها از اهمیت بالایی در پیشگیری از بیماری ها و توجیه برنامه های بهسازی در محیط های شغلی برخوردار هستند. کتاب روش‌های نمونه‌برداری از هوا و تجزیه دستگاهی در 17 فصل جهت آشنایی متخصصان حوزه‌های بهداشت، ایمنی، محیط زیست و شیمی و تمامی متخصصان علاقمند به بحث‌های پایش هوا در محیط‌های شغلی نگارش یافته است. با توجه به رشد چشمگیر روش‌ها و وسایل نمونه‌برداری و تجزیه دستگاهی در سال‌های اخیر موضوعات مختلف در حوزه نمونه‌برداری هوا و تجزیه دستگاهی با تکیه بر سرفصل دروس دوره آموزشی تا حد امکان از یکدیگر جدا شده و در هر فصل به تناسب از منابع و موضوعات جدید استفاده شده و از طرح مواردی که جنبه تاریخی دارند، اجتناب شده است. روش‌های تجزیه دستگاهی مهم در حوزه تجزیه نمونه‌های هوا در دو بخش طیف‌بینی و کروماتوگرافی بررسی شده‌اند. بدیهی است این اثر خالی از اشکال نیست هر چند تلاش شده در حد امکان از راهنمایی‌های ارزنده اساتید و همکاران داخلی و بین المللی در عمق بخشیدن محتوای کتاب و کاستن از خطاها استفاده شود با این حال دست اساتید، همکاران و کارشناسان گرامی را که می‌توانند بر ارتقاء غنای علمی کتاب بیفزایند می‌فشاریم. احمد نیک‌پی - دانشیار گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، - دانشگاه علوم پزشکی قزوین تالیف: دکتر احمد نیک‌پی


فهرست کتاب نمونه برداری از هوا و تجزیه دستگاهی : 

کتاب نمونه‌برداری از هوا و روش‌های تجزیه دستگاهی

فصل 1: نمونه هوا و عوامل زیان‌آور هوابرد
1-1- مقدمه    
1-2- نمونه هوا    
1-3- هدف از نمونه‌برداری هوا    
1-4- عوامل زیان آور شیمیایی    
1-5- تقسيم بندي آلاينده‌هاي شيميایی    
1-5-1- بر مبناي حالت فيزيكي    
1-5-2- بر مبناي قطر آئرودینامیک    
1-5-3- بر مبناي اثرات فيزيولوژيك    
1-5-4- بر مبناي نفوذ به بخش‌های مختلف دستگاه تنفسی    
1-6- خصوصيات فیزیکو- شيميائي    

فصل 2: حدود مواجهه شغلي
2-1- مقدمه    
2-3- محدوديت‌هاي حدود مواجهه شغلی    
2-4- برخی از مراجع مطرح در زمينه تدوين حدود مواجهه شغلی    
2-4-1- مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (OSHA)    
2-4-2- انستیتو ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (NIOSH)    
2-4-3- مدیریت ايمني و بهداشت معادن آمريكا(MSHA)    
2-4-4- انجمن متخصصين بهداشت صنعتي آمريكا (AIHA)    
2-4-5- مجمع متخصصین بهداشت صنعتی دولت آمریکا (ACGIH)    
2-5- حدود مواجهه شغلی    
2-5-1- حد مواجهه شغلی متوسط سنجش زماني (-TWA )    
2-5-1-1- حدود نوسان    
2-5-2- حد مواجهه شغلی کوتاه مدت (-STEL )    
2-5-3- حد مواجهه شغلي سقف (-Ceiling )    
2-6- مواجهه شغلی براي شیفت‌هاي کاري غير معمول روزانه و هفتگي    
2-7- حد مواجهه شغلي براي مواجهه تنفسی با مخلوط بخارات    
2-8- حد مواجهه شغلي – متوسط سنجش زماني با گرد و غبار کلي    
2-9- برخی از نکات در خصوص کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی    
2-9-1- نماد سرطان‌زایی    
2-9-2- نماد‌گذاري پوست    
2-9-3- نماد‌گذاري حساسيت    
2-9-4- ارزیابی داخلی یا شاخص‌هاي بيولوژيکی مواجهه شغلی    
2-10- واحدهای غلظت    
2-10-1- مواد شیمیایی در نمونه‌های مایع    
2-10-2- مواد شیمیایی در نمونه‌های جامد    
2-10-3- مواد شیمیایی در نمونه‌های گازی    

فصل 3: نمونه‌برداری از هوا
3-1- مقدمه    
3-2- آمادگی جهت انجام نمونه‌برداری    
3-3- ممیزی قدم زدن در محیط    
3-3-1- مذاکره با مدیر تولید    
3-3-2- مذاکره با کارگران و سرکارگران    
3-3-3- بررسی منابع علمی    
3-4- بازدید از محل    
3-5- بررسی مجدد اطلاعات    
3-6- برنامه ریزی جهت انجام نمونه‌برداری    
3-7- انتخاب روش نمونه‌برداری    
3-7-1- نمونه‌برداری فردي    
3-7-2- نمونه‌برداری محيطي    
3-7-3- نمونه‌برداري در منبع    
3-8- طول دوره نمونه‌برداری    
3-9- حجم نمونه هوا    
3-10- تعداد نمونه    
3-11- انتخاب وسایل نمونه‌برداری    
3-12- تفسیر نتایج اندازه‌گیری آلاینده در هوای تنفسی    
3-13- فواصل نمونه‌برداری از هوا    
3-14- نگهداری اطلاعات نمونه‌برداری هوا    
3-15- مطالعات موردی    

فصل 4: روش‌های نمونه‌برداری و آنالیز نمونه‌های هوا
4-1- مقدمه    
4-2- روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده هوابرد شغلی    
4-2-1- روش نمونه‌برداری غیر فعال    
4-2-1-1- مزایای نمونه‌بردارهای پسیو    
4-2-1-2- معایب نمونه‌بردارهای پسیو    
4-2-1-3- اصول جمع‌آوری گازها و بخارات در نمونه‌بردارهای پسیو    
4-2-1-4- انواع نمونه‌برداری‌های پسیو    
4-2-2- روش فعال    
4-4- نمونه‌برداری از محیطی با غلظت نامعین    
4-5- نمونه‌برداری از محیطی با غلظت معلوم    

فصل 5: نمونه‌برداری از گازها و بخارات
5-1- مقدمه    
5-2- جذب سطحی    
5-2-1- عوامل موثر بر جذب سطحی    
5-2-2- انواع جاذب‌های سطحی    
5-2-2-1- کربن فعال    
5-2-2-2- آنازورب    
5-2-2-3- سیلیکاژل    
5-2-2-4- الک‌های ملکولی    
5-2-2-5- کربوترپ    
5-2-2-6- کروموزرب و پروپاک    
5-2-2-7- تناکس    
5-2-2-8- آمبرزرب    
5-2-2-10- آلومیناژل    
5-2-2-11- فلورسیل    
5-2-2-12- ‌ترکیبی از چند جاذب    
5-2-2-13- جاذب‌هاي اصلاح شده    
5-3- فيلترهاي اصلاح شده    
5-4-کیسه‌های نمونه‌برداری    
5-5- بطري‌هاي گازشوي    

فصل6: نمونه‌برداری از آئروسل‌ها
6-1- مقدمه    
6-2- نمونه‌بردارهای عمومی    
6-3- نمونه‌بردار ذرات تنفسی    
6-4- نمونه‌بردار ذرات سینه‌ای    
6-5- نمونه‌بردار ذرات استنشاقی    
6-6- نمونه‌بردارهای جداسازی چند مرحله‌ای    
6-7- فیلترهای مورد استفاده در نمونه‌برداری از آئروسل‌ها    
6-8- آنالیز نمونه    
6-9- وسایل قرائت مستقیم    
6-9-1- وسایل اندازه‌گیری مواجهه شغلی فردی    
6-9-1-1- وسایل قرائت مستقیم بر پایه تفرق نور    
6-9-1-2- شمارنده‌های نوری    

فصل 7: لوله‌های آشکارساز
7-1- مقدمه    
7-2- لوله‌هاي آشكارساز    
7-3- مزاياي لوله‌هاي آشكار ساز    
7-4- مكانيزم عمل لوله‌هاي آشكار ساز    
7-5- معرف‌هاي شناساگر    
7-5-1- واكنش مستقيم    
7-5-2- واكنش در چند مرحله با مخلوطي از معرف‌هاي واكنشگر    
7-5-3- انجام واكنش در دو مرحله، در دو لوله مختلف    
7-5-4- معرف‌ پيش تصفيه    
7-5-5- معرف‌ پس تصفيه    
7-6- شماره‌گذاري لوله‌هاي آشكارساز    
7-7- طبقه‌بندی لوله‌هاي آشكار ساز بر اساس نحوه قرائت    
7-7-1- لوله آشکار ساز با مقياس غلظتي    
7-7-2- لوله آشکار ساز با مقياس يا جدول تبدیل غلظت    
7-7-3- لوله آشکار ساز از نوع شدت رنگ    
7-7-4- لوله آشکار ساز از نوع مقايسه رنگ    
7-8- لوله‌هاي آشکار ساز كيفي    
7-9- لوله‌هاي آشكار ساز طولاني مدت يا پسيو    
7-10- عوامل مداخله‌گر در لوله‌هاي آشكار ساز    
7-10-2-عوامل مداخله‌گر در لوله‌هاي آشكار ساز از نوع واكنش دو مرحله‌اي    
7-10-3- دما    
7-10-3-1- تأثير دما بر نرخ واكنش    
7-10-3-2- تأثيردما بر جذب فيزيكی    
7-10-4- رطوبت    
7-10-5- فشار اتمسفري    
7-11- شرايط نگهداري    
7-12- سایر کاربردهای لوله‌های آشکار ساز    
7-12-1-پایش محل‌های مستعد نشتي    
7-12-2- اندازه گيري‌تر كيبات فلوئوركربن (CFC)    
7-12-3- ارزيابي كيفيت هواي تنفسي    
7-12-4- اندازه‌گيري غلظت گاز در خطوط لوله‌ و يا كپسول‌هاي تحت فشار    
7-13- نکات ایمنی در حین کار با لوله‌هاي آشكار ساز    
7-14- صحت لوله‌های آشکار ساز    

فصل 8: دستگاه‌هاي قرائت مستقیم
8-1- مقدمه    
8-2- اجزاء عملياتي دستگاه‌های قرائت مستقیم    
8-2-1- نمونه‌بردار    
8-2-2- حسگر    
8-2-3- پردازنده سیگنال    
8-2-4- ذخیره اطلاعات    
8-2-5- صفحه نمایش    
8-2-6- منبع تغذیه    
8-3- انواع دستگاه‌های قرائت مستقیم    
8-4- حسگرهای ویژه گازها و بخارات    
8-4-1- حسگر الكتروشيميايي    
8-4-1-1- محدودیت‌های حسگرهای الکتروشیمیایی    
8-4-2- حسگر الکترواپتیکال یا نوار كاغذي    
8-3-3- حسگر فاز جامد    
8-3-4- حسگر طیف‌بینی جرمي    
8-3-5- حسگر طیف‌بینی نشر مولكولي يا طیف‌بینی انتشار شعله    
8-3-6- حسگر طیف‌بینی مادون قرمز    
8-3-7- حسگر ماوراء بنفش    
8-3-8- حسگر کمولومینانس    
8-3-9- حسگر فیلم طلا    
8-3-10- حسگر جذب الکترونی    
8-4- حسگرهای پایش عمومی یا طیف گسترده    
8-4-1- حسگر گازهای قابل اشتعال    
8-4-2- حسگر یونش نوری و شعله‌ای    
8-4-3- محدودیت‌های حسگرهای طیف گسترده    
8-5- حسگر‌های ویژه ذرات معلق هوابرد    
8-5-1- حسگرهای پایش ذرات هوابرد غیر بیولوژیک    
8-5-1- 1- حسگرتفرق نوری    
8-5-1-2- حسگر کریستال پیزوالکتریک    
8-5-2- حسگرپایش ذرات هوابرد بیولوژیک    
8-5-2-1- حسگر اندازه‌گیری قطر آئروديناميك    
8-5-2-2- حسگر اندازه‌گیری قطر آئرودینامیک ذرات به روش فلورسانس    
8-5-2-3- حسگر اندازه‌گیری قطر آئرودینامیک ذرات با استفاده از پرتو ماوراءبنفش    
8-5-2-4- حسگر تفرق نوری    
8-5-2-5- حسگر تابش فلورسانس القاء شده لیزری  (SPFC)    
8-6- عوامل موثر بر استفاده از وسایل قرائت مستقیم    
8-7- الزامات طراحی سیستم‌های پایش قرائت مستقیم ثابت    
8-7-1- شناسايي محل‌هاي مستعد آلودگي    
8-7-2- خصوصيات آلاينده و شرايط محيطي    
8-7-3- تكنولوژي كشف گاز    
8-7-4- نگهداري و كاليبراسيون    
8-7-5- خدمات پشتيباني    
8-7-6- طرح اولیه    
8-7-7- يكپارچكي سیستم پایش    
8-7-8- بايگاني    
8-7-9- سيستم‌هاي کنترل اضطراری    
8-7-10- ارتقاء سطح سیستم    

فصل 9: نحوه استفاده از تجهیزات و روش‌های نمونه‌برداری
9-1- مقدمه    
9-2- پمپ‌های نمونه‌برداری    
9-2-2- تنظیم‌کننده فلوی پایین    
9-3- نمونه‌برداری از گرد و غبارتنفسی    
9-3-2- آمادگی جهت انجام نمونه‌برداری    
9-3-3- نمونه‌برداری    
9-3-4- پس از نمونه‌برداری    
9-4- نمونه‌برداری از گرد و غبار استنشاقی    
9-4-1- تجهیزات لازم جهت نمونه‌برداری از ذرات استنشاقی    
9-4-2- آمادگی جهت انجام نمونه‌برداری    
9-4-3- نمونه‌برداری    
9-4-4- پس از نمونه‌برداری    
9-5- تعیین مقدار ذرات معلق هوابرد به روش وزن سنجی (گراویمتری)    
9-6- تعیین مقدار ذرات هوابرد معدنی به روش‌های طیف‌بینی    
9-7- نمونه‌برداری از الیاف آزبست    
9-7-1- تجهیزات لازم جهت نمونه‌برداری از الیاف آزبست    
9-7-2- آمادگی جهت انجام نمونه‌برداری از الیاف آزبست    
9-7-3- نمونه‌برداری    
9-7-4- پس از نمونه‌برداری    
9-7-5- محاسبه و گزارش نتایج    
9-6- نمونه‌برداری از فیوم‌ها    
9-7- نمونه‌برداری از گازها، بخارات و میست‌ها به روش فعال(اکتیو)    
9-7-1- تجهیزات    
9-7-2- آمادگی جهت نمونه‌برداری    
9-7-3- نمونه‌برداری    
9-7-4- پس از نمونه‌برداری    
9-7-5- تعیین مقدار نمونه    
9-8- نمونه‌برداری از گازها، بخارات و میست‌ها به روش غیرفعال (پسپو)    
9-8-1- تجهیزات    
9-8-2- آمادگی جهت نمونه‌برداری    
9-8-3- نمونه‌برداری    
9-8-4- پس از نمونه‌برداری    
9-8-5- تعیین مقدار نمونه    
9-9- نمونه‌برداری کوتاه‌مدت از گازها، بخارات و میست‌ها با استفاده از لوله‌هاي آشكارساز    
7-9-1- تجهیزات    
9-9-2- آمادگی جهت نمونه‌برداری    
9-9-3- نمونه‌برداری    
9-9-4- پس از نمونه‌برداری    
9-10- نمونه‌برداری طولانی مدت گازها، بخارات و میست‌ها با استفاده از لوله‌هاي آشكارساز طولانی مدت    
9-10-1- تجهیزات    
9-10-2- آمادگی جهت نمونه‌برداری    
9-10-3- نمونه‌برداری    
10-9-4- پس از نمونه‌برداری    
10-10- تجهیزات قرائت مستقیم الکترونیک    

فصل 10: كاليبراسيون
10-1- مقدمه    
10-2- کالیبراسیون وسایل، تجهیزات و مدارهای نمونه‌برداری    
10-2-1- کالیبراسیون پمپ نمونه‌برداری    
10-2-2- کالیبراسیون سطح میدانی جهت شمارش الیاف آزبست    
10-3-کالیبراسیون وسایل و تجهیزات آنالیز دستگاهی و دستگاه‌های قرائت مستقیم    
10-3-1- تهیه غلظت معین در محیط مایع    
10-3-2- تهیه غلظت معین در محیط گاز    
10-3-2-1- روش غلظت‌سازی استاتیک    
10-3-2-2- غلظت‌سازی دینامیک    

فصل 11: کنترل کیفیت در نمونه‌برداری و آنالیز نمونه‌ها
11-1- مقدمه    
11-2- تعریف چند واژه    
11-2-1- صحت    
11-2-2- دقت    
11-2-2-1- مقايسه دقت و صحت    
11-2-3- حد تشخیص و حد تعیین مقدار کمی    
11-2-4- بایاس تورش    
11-3- انواع خطا درفرايندهاي نمونه‌برداري و آناليز نمونه‌ها    
11-3-1- منابع ايجاد خطاهای معین    
11-3-1-1- خطا‌های ابزار و تجهیزات    
11-3-1-2- خطا‌های روش یا معرف    
11-3-1-3- خطاهای فردي    
11-3-1-4- مديريت خطاهای معين    
11-4- خطاها در فرآیند ارزیابی مواجهه شغلی با آلاینده‌های هوابرد    
11-4-1 محیط کار    
11-4-2- مسیر یا مدار نمونه‌برداری    
11-4-3- تجزیه نمونه    
11-5- اجزاء برنامه کنترل کیفی    
11-5-1- استفاده از روش معتبر    
11-5-2-تجزیه نمونه استاندارد    
11-5-3- افزودن مقادیر معلوم از آنالیت مورد نظر به نمونه مجهول    
11-5-4- تجزیه نمونه با دو روش مستقل    
11-5-5- استفاده از نمونه کنترل    
11-5-6- تغییر در اندازه و حجم نمونه    
11-5-7- بلانک    
11-5-7-1- فیلد بلانک    
11-5-7-2- مدیا بلانک    
11-5-7-3- شاهد معرف    
11-5-8- نمونه‌های اسپایک    
11-5-9- نمونه‌های کور    
11-5-10- نمونه‌هاي دوتايي    

فصل 12: تجزیه و تحلیل آماری نتایج
12-1- مقدمه    
12-2- حدود اطمینان مواجهه شغلی    
12-2-1- محاسبه حدود اطمینان برای نمونه‌برداری مداوم در طی یک شیفت کاری    
12-2-2- محاسبه حدود اطمینان برای نمونه‌برداری متناوب در طی یک شیفت کاری    
12-3- محاسبه SAE برای مواجهه با مخلوط مواد    

فصل 13: مقدمه‌ای بر روش‌های تجزیه دستگاهی
13-1- مقدمه    

فصل 14: طیف‌بینی (اسپكتروفوتومتري) 
14-1- مقدمه    
14-3- طیفی بینی نشری    
14-4- طیف‌بینی مرئی- ماوراء بنفش    
14-5- تعیین مقدار کمی مواد با استفاده از طیف‌بینی    
14-6- محدودیت‌های قانون بیر    
14-6-1- محدوديت‌هاي واقعي    
14-6-2- انحراف‌های شيميايي    
14-6-3- انحرافات دستگاهي با تابش چند فام    
14-6-4- انحرافات دستگاهي در حضور تابش هرز    
14-7- اجزاء دستگاه طیف‌بینی ماوراء بنفش- مادون قرمز    
14-7-1- منبع تابش    
14-7-2- تک فام ساز یا مونوکروماتور    
14-7-3- سل‌ها و ابزارهای نگهدارنده نمونه    
14-7-4- آشکار ساز    
14-7-4-1- لوله فوتو نشر کننده    
14-7-4-2- لوله‌های فوتو تکثیر کننده    
14-7-4-3- فوتودیود    
14-8- کاربرد روشهای طیف‌بینی ماوراء بنفش- مرئی در آنالیز نمونه‌های محیطی    

فصل 15: طیف‌بینی اتمی
15-1- مقدمه    
15-2- روش‌های طیف‌بینی اتمی    
15-4- طیف‌بینی جذب اتمی بخار سرد و تولید هیدرید    
15-5- طیف‌بینی نشراتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)    
15-6- دستگاه طیف‌بینی نشراتمی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)    
15-7- فلوئورسانس نشر اتمی تابش ایکس    
15-8- دستگاه‌هاي طیف‌بینی تك پرتوي و دو پرتوي    
15-8-1- مقایسه دستگاه‌های طیف‌بینی ملکولی و اتمی    
15-9- مقايسه طيف بيني اتمي و ملكولي    
15-10- مقایسه طیف‌بینی جذب اتمی و طیف‌بینی نشر اتمی    

فصل 16: کروماتوگرافی گازی
16-1- مقدمه    
16-2- مبانی کروماتوگرافی    
16-2- تعاریف    
16-3- کروماتوگرافی گازی    
16-4- اجزاء دستگاه کروماتوگرافی گازی    
16-4-1- گاز حامل    
16-4-2- سیستم تزریق نمونه    
16-4-3- ستون    
16-4-3-1- انتخاب ستون موئینه در کروماتوگرافی گازی    
16-4-4- آشکارساز    
16-4-4-1- آشکارساز هدایت گرمایی(TCD)    
16-4-4-2-آشکارساز یونش شعله‌ای (FID)    
16-4-4-3- آشکارساز گیر اندازنده الکترون    
16-4-4-4- آشکارسازهای گزینشی    
16-4-4-4-2- آشکار ساز نیتروژن- فسفر(NPD)    
16-4-4-4-3- آشکار ساز نورسنجی شعله‌ای (FPD)    
16-4-4-4-4- آشکارساز‌هال یا هدایت الکترولیتی (ELCD)    
16-4-4-4-5- آشکارساز طیف‌بینی جرمی    

فصل 17: کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) 
17-1- مقدمه    
17-2- کروماتوگرافی مایع و انواع آن    
17-2-1- کروماتوگرافی لایه نازکTLC     
17-2-2- کروماتوگرافی کاغذی (PC)    
17-2-3- کروماتوگرافی ستونی    
17-3- دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا    
17-3-1- تزریق نمونه    
17-3-2- ستون    
17-3-2-1- فاز ساکن در ستون‌های HPLC    
17-3-3- شستشو (فاز متحرک)    
17-3-4- پمپ    
17-3-5- آشکارساز    
17-3-5-1- آشکارساز طیف‌بینی مرئی- ماوراء بنفش(UV-VIS)    
17-3-5-2- آشکارساز طیف‌بینی فلوئورسانسی    
17-3-5-3- آشکارساز الکتروشیمیایی    
17-3-5-4- آشکارساز هدایت الکتریکی (ECD)    
 

ارایه دهنده کالا/ خدمت
انتشارات فن آوران
قیمت
27,000تومان

معرفی کتاب: نمونه‌برداری از هوا و روش‌های تجزیه دستگاهی+دیباچه مولف+فهرست مندرجات

تلفن ثابت
شهر/استان/منطقه
تهران
نوع آگهی
آگهی معرفی کتاب
تاریخ آخرین تغییر
شنبه, 15 اردیبهشت, 1397
nikvent

به اشتراک گذاری این صفحه: