ارسال رایگان رزومه/آگهی/فرصت شغلی/خبر/مقاله

 

عرضه کتابها و انتشارات موسسه کار وتامین اجتماعی با موضوعات روابط کار حفاظت فنی و...

شرکت تعاونی ایمن سازان صنعت کاسپین البرز

بدون شک یکی از مهمترین عامل اختلافات فی مابین کارگر وکارفرما وبوجودآمدن مشکلات واختلالات درمحیطهای کاروتولید عدم رعایت قوانین ومقررات مرتبط باروابط کار توسط طرفین می باشد وبدیهی است هرچه میزان آگاهی آنان ازقوانین وتبعات منفی ناشی از عدم رعایت آن بالاتر روداختلافات ومشکلات تا حد قابل توجهی کاهش ودرنتیجه بهره وری افزایش خواهد یافت دراین راستا این شرکت آمادگی خود راجهت عرضه انتشارات موسسه کار وتامین اجتماعی با عناوین ذیل با قیمت مصوب موسسه اعلام مینماید:
1-مجموعه حقوق کاردستورالعمل های روابط کار
2-پرسش وپاسخ های روابط کار جلدهای مختلف
3-مجموعه قوانین کاروتامین اجتماعی چاپ 96
4-آرای وحدت رویه جلد پنجم ششم وهشتم
5-مجموعه آیین نامه های حفاظت وبهداشت کار
6-آیین نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها
7-سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی (ohsas)
8-راهنمای ایمنی وحفاظت کار درعملیات ساختمانی وعمرانی
.
.
:
وسایرکتابها باعناوین مرتبط وهمچنین کتابها وپوسترها با موضوعات ایمنی مختلف منتشره توسط مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت وبهداشت کار

ارایه دهنده کالا/ خدمت
شرکت تعاونی ایمن سازان صنعت کاسپین البرز

عرضه کتابها و انتشارات موسسه کار وتامین اجتماعی با موضوعات روابط کار حفاظت فنی و...

تلفن ثابت
تلفن همراه
فکس
شهر/استان/منطقه
قزوین
نوع آگهی
آگهی معرفی کتاب
تاریخ آخرین تغییر
سه شنبه, 21 فروردین, 1397
imensazan

به اشتراک گذاری این صفحه: