ارسال رایگان رزومه/آگهی/فرصت شغلی/خبر/مقاله

کاربر عزیز: به دلیل عدم  ورود به سایت، بعضی آیتم ها برای شما نمایش داده نمی شود.  ورود به سایت -  ایجاد حساب کاربری(عضویت) جدید   

شرکتها و موسسات ایمنی

این مرکز با پشتوانه ارتباطات دانشگاهی و بین المللی خود از سویی و ارتباط مستمر با صنعت و اجرای پروژه های متعدد مشاوره از سوی دیگر، امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین مراجع در حیطه ایمنی فرآیند و HSE در کشور شناخته می شود.

ایمنی در معماری,سیستمھای کشف واعلام حریق,سیستم ھای اطفای حریق

مقاوم سازی سازه ھای فلزی در برابرحریق

ایمنی در معماری,سیستمھای کشف واعلام حریق,سیستم ھای اطفای حریق

ایمنی در معماری,سیستمھای کشف واعلام حریق,سیستم ھای اطفای حریق

مقاوم سازی سازه ھای فلزی در برابرحریق

مقاوم سازی سازه ھای فلزی در برابر حریق

ایمنی در معماری,سیستمھای کشف و اعلام حریق,سیستم ھای اطفای حریق

ایمنی در معماری,سیستمھای کشف واعلام حریق,سیستم ھای اطفای حریق

ایمنی در معماری,سیستمھای کشف واعلام حریق,سیستم ھای اطفای حریق