ارسال رایگان رزومه/آگهی/فرصت شغلی/خبر/مقاله

 

ایمنی

فرصت شغلی ایمنی

جذب نیروی بهداشت حرفه ای در یک شرکت معتبر

مهلت اقدام:
سه شنبه, 15 آبان, 1397
سیدمصطفی سیدباقری کارشناس ارشد ایمنی دانشگاه صنعت نفت

سیدمصطفی سیدباقری کارشناس ارشد ایمنی دانشگاه صنعت نفت

آخرین مقطع تحصیلیکارشناسی ارشديك سال
جمعه, 11 آبان, 1397

به اشتراک گذاری این صفحه: