ارسال رایگان رزومه/آگهی/فرصت شغلی/خبر/مقاله

 

ایمنی

عکس

بهروز بخشی- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

آخرین مقطع تحصیلیکارشناسی ارشدسه سال
شنبه, 14 مهر, 1397
فرصت شغلی ایمنی

تدریس و مشاوره -ایمنی و آتش نشانی صنایع و نفت

مهلت اقدام:
شنبه, 14 مهر, 1397
عکس

وحید هاشمی نژاد -مهندسی مکانیک

آخرین مقطع تحصیلیکارشناسده سال
شنبه, 14 مهر, 1397

به اشتراک گذاری این صفحه: